Availability Calendar

Hành trình

Vị trí nguồn nước

Nước khoáng thiên nhiên Alba được đóng chai từ nguồn nước khoáng Thanh Tân, nằm cách Huế khoảng 30km về phía Tây Bắc. Nguồn nước vốn đã nổi tiếng với người dân địa phương hàng trăm năm nay.

Nhưng chỉ trong 100 năm vừa qua, di sản thiên nhiên này mới được khám phá và chia sẻ bên ngoài giới hạn lãnh thổ địa phương.

AW location1

Facebook
Khám phá Nước khoáng thiên nhiên Alba trên Facebook
X
Logo Alba Logo Tam Son